Minőségpolitikánk

AZ EMEF KFT. INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

 

Az EMEF Kft. vezetésének elsődleges célja, hogy a társaság hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők megelégedettsége. Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők igényeinek és elvárásainak.

 

Valljuk, hogy a fel nem használt energia, illetve az erőforrások takarékos alkalmazása a legjobb környezetvédelem. Energiatakarékos technológiák alkalmazásával, korszerűsítéssel igyekszünk partnereink tevékenysége során felmerülő környezeti hatásokat és ezzel együtt költségeit csökkenteni.

Céljaink megvalósítása érdekében egy olyan gazdaságilag és a műszaki működés szempontjából is hatékony minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert dolgoztunk ki, mely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatási tevékenységünk állandó és jó minőségű legyen, természetesen törekedve a folyamatos innováció megtartására. Csak úgy tudjuk céljainkat elérni és folyamatosan fejlődni, ha naprakészek vagyunk az elérhető legjobb technikák területén, azokat elérhetővé tudjuk tenni partnereink részére. Nyomon követjük a tevékenységünkre vonatkozó jogi és egyéb elvárásokat, illetve azok változásait és törekszünk munkánk során azok betartására.

 

A célul kitűzött piaci előnyt az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánjuk elérni, amely garantálja a működésünk, a technikai erőforrásaink, a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelést. A környezeti tényezők meghatározásával a környezeti előirányzatok kitűzésével tudjuk az érdekelt felek megelégedettségét biztosítani.

 

A fejlesztésünk alapja a rendszeres értékelések, a vevői visszajelzésekben megfogalmazott észrevételek, az új elvárások feldolgozásával, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint a belső auditokból nyert információk visszacsatolása, ezáltal a rendszer folyamatos fejlesztése.

Az integrált irányítási rendszer működtetésével a következők betartását tartjuk szem előtt:

- a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának folyamatos erősítése.

- a vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása.

- a környezetszennyezés megelőzésére való törekvés.

- a társaságra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások figyelemmel kísérése és azok maradéktalan betartása

- működésünknek, illetve a szállítóink tevékenységeinek környezeti hatásainak ellenőrzése és csökkentése.

- jó közérzetet biztosító munkahelyek fenntartása és fejlesztése.

- a tevékenységünk során használt technológiák és a technikai eszközök lehetőség szerinti fejlesztése.

- nyílt partneri kapcsolatok kiépítése a szállítókkal.

 

Elkötelezettek vagyunk az integrált irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kitűzött céljaink megvalósulását, folyamatainkat, az integrált rendszer eredményességét folyamatosan figyelemmel kísérjük, átvizsgáljuk, amely alapul szolgál az új célok kitűzéséhez. Ezt a célt szolgálja az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 szabványok szerinti integrált minőség-, és környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése, működtetése és fejlesztése is.